Sołectwo

Truskolasy I

Sołtys Danuta Oziębała

Truskolasy ul. 1 Maja 46
42-134 Truskolasy
Tel.: 34 319 92 37

Sołectwo

Truskolasy II

Sołtys Ilona Augustynowicz

Truskolasy ul. Dębieczna 45
42-134 Truskolasy
Tel.: 669 015 524

 

Radni:

Marcin Zomerfeld

Krzysztof Krawczyk