Sołectwo Truskolasy

Gmina Wręczyca Wielka

Powiat Kłobucki

Województwo śląskie

Trwają wybory sołtysów w sołectwach gminy Wręczyca Wielka

Trwają wybory sołtysów na terenie gminy Wręczyca Wielka. Wybory odbyły się już w Brzezinkach i Borowem. Dziś wybory sołtysa i rady sołeckiej w Bieżeniu. Niestety, ta informacja była głęboko “zakopana” w BIP UG Wręczyca Wielka i tak naprawdę o zebraniach mało kto wiedział, dlatego też frekwencja była nijaka.

Wybory odbędą się według harmonogramu poniżej. I termin o godz. 17:00, II termin o godz. 17:30.

Weźcie sprawy w swoje ręce!

harmonogram wyborów:
1 Brzezinki 7 styczeń Szkoła Kuleje
2 Borowe 8 styczeń Szkoła
3 Bieżeń 9 styczeń Szkoła
4 Bór Zapilski 10 styczeń Budynek KGW
5 Czarna Wieś 11 styczeń Remiza OSP
6 Długi Kąt 14 styczeń Remiza OSP
7 Golce 15 styczeń b. Szkoła
8 Grodzisko 16 styczeń Remiza OSP
9 Hutka 17 styczeń Remiza OSP
10 Jezioro 18 styczeń b. Szkoła
11 Kalej 21 styczeń Remiza OSP
12 Klepaczka 22 styczeń Remiza OSP
13 Kuleje 23 styczeń Szkoła
14 Nowiny 24 styczeń Remiza OSP
15 Nowa Szarlejka 25 styczeń Remiza OSP Szarlejka
16 Pierzchno 28 styczeń Remiza OSP
17 Piła Pierwsza 29 styczeń Przedszkole
18 Piła Druga 30 styczeń Szkoła Kuleje
19 Puszczew 31 styczeń Szkoła Węglowice
20 Szarlejka 4 luty Remiza OSP
21 I Truskolasy, II Truskolasy 5 luty Szkoła
22 Węglowice 6 luty Szkoła
23 I Wręczyca Wielka, II Wręczyca Wielka 7 luty GOK
24 Wręczyca Mała 8 luty Dom wiejski
25 Wydra 11 luty U sołtysa
26 Zamłynie 12 luty Remiza OSP


Źródło: WreczycaWielka.pl