Sołectwo Truskolasy

Gmina Wręczyca Wielka

Powiat Kłobucki

Województwo śląskie

Plan zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych obszarów gminy

Dziś radni podejmą kolejne uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym razem dla niektórych ulic Truskolas, Kalei, Jeziora. Grodziska, Wręczycy Małej i Wręczycy Wielkiej.

Szczegóły uchwał w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej, 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej 


Źródło: WreczycaWielka.pl