Sołectwo Truskolasy

Gmina Wręczyca Wielka

Powiat Kłobucki

Województwo śląskie

OSP Truskolasy otrzyma pieniądze na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego!

Wspaniałe wiadomości dotarły do naszej redakcji. Ochotnicza Straż Pożarna w Truskolasach, jednostka, która ma najwięcej wyjazdów w powiecie kłobuckim, otrzyma łącznie 660 000 zł na nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pieniądze pochodzić będą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Samochód będzie kosztować ok. 760 000 zł. Brakujące 100 000 zł OSP Truskolasy będzie musiała pokryć ze środków własnych.

Pozyskane pieniądze pozwolą na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Niestety, zakup nie będzie finansowany ze środków gminy Wręczyca Wielka. Wójt Tomasz Osiński, radni i przede wszystkim Przewodniczący Rady Marek Prubant, woleli pieniądze na zakup samochodu dla OSP Truskolasy przesunąć dla jednostki OSP w Kalei.

Decyzja do OSP Truskolasy o przyznanych dotacjach powinna dotrzeć w najbliższych tygodniach.

Gratulacje.

PAWEŁ GĄSIORSKI


Źródło: WreczycaWielka.pl