Sołectwo Truskolasy

Gmina Wręczyca Wielka

Powiat Kłobucki

Województwo śląskie

Odśnieżanie dróg w gminie Wręczyca Wielka

Przygotowując się na największe mrozy, Urząd Gminy Wręczyca Wielka poinformował o wykazie dróg w gminie, za które nie będzie odpowiedzialna gmina Wręczyca Wielka. Na terenie gminy są drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, droga krajowa i autostrada.

Lista dróg, za odśnieżanie których nie odpowiada gmina, znajduje się poniżej:
• Bieżeń, ul. Wręczycka
• Borowe, ul. Sportowa
• Borowe, ul. Wręczycka
• Bór Zapilski
• Czarna Wieś, ul. Słoneczna
• Czarna Wieś ul. Szkolna
• Długi Kąt
• Grodzisko, ul. Floriańska
• Grodzisko, ul. Ogrodowa
• Grodzisko, ul. Kłobuck
• Hutka, ul. Główna
• Hutka, ul. Kłobucka
• Hutka, ul. Długa
• Kalej, ul. Cmentarna
• Kalej, ul. Główna
• Kalej, ul. Wręczycka
• Kuleje, ul. Kolejowa
• Kuleje, ul. Szkolna
• Kuleje, ul. Długa
• Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka
• Nowiny, ul. Długa
• Pierzchno
• Piła Pierwsza
• Puszczew
• Szarlejka, ul. Łukaszewicza
• Szarlejka, ul. Słoneczna
• Truskolasy, ul. Kopernika
• Truskolasy, ul. Częstochowska
• Truskolasy, ul. Opolska
• Truskolasy, ul. Kłobucka
• Truskolasy, ul. Dębieczna
• Wręczyca Mała, ul. Zamkowa
• Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza
• Wręczyca Wielka, ul. Podgaj
• Wręczyca Wielka, ul. Mickiewicza
• Wręczyca Wielka, ul. Częstochowska
• Wręczyca Wielka, ul. 3 Maja
• Wręczyca Wielka, ul. Śląska
• Zamłynie

jeżeli mieszkasz na części ulicy oznaczonej na mapie kolorem fioletowym, bądź kolorem zielonym, a masz zastrzeżenia do stanu drogi DZWOŃ !!!

Zbigniew Wydmuch tel. 604533122, 343174077 – odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku od granicy z Gminą Kłobuck do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 494 w miejscowości Wręczyca Wielka

Robert Kubicki tel. 604533123, 343191142 – odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 494 relacji Olesno-Częstochowa

UWAGA!!!

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 492 od skrzyżowania z DW 494 od granicy Gmina Wręczyca Wielka (kierunek Blachownia) obsługiwany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. /UG/


Źródło: WreczycaWielka.pl